Ydelser

Webnorth’s kerneydelser

Webnorth arbejder dagligt med faste processer inden for hver ydelse for at sikre kvalitet og stærk sammenspil på tværs af afdelingerne. Processerne sikres gennem forskellige touchdowns, hvor hver delleverance holdes op mod den aftalte kravspecifikation. Dette sker både med kunden og samarbejdspartnere.

Rådgivning om digital strategi

Den digitale strategi skaber fælles mål og retning for din virksomheds digitale projekter. Webnorth har erfaring med at rådgive virksomheder, og sikre at digitale investeringer understøtter kunderejser og forretningsstrategier, og dermed styrke virksomhedernes digitale positionering.

Webnorth er sikker på at vejen frem til den bedste digitale strategi er gennem en grundig forståelse for virksomhedernes identitet, kernefortælling, (tro)værdige formål og ambitioner om at turde at være innovative og klar til at skabe digitale forandringer.

Research og kortlægning

Hvert digitalt projekt starter med research og en kortlægningsproces. Researchen består i at kigge ind i potentielle nye teknologier og brugbare integrationer, mens at kortlægningsprocessen gennem workshops sikrer at kundens behov og krav identificeres. Dette arbejde gør at kunden i samarbejde med Webnorth’s digitale projektledere og tech leads kan udarbejde en kravspecifikation, som sikrer en stærk proces og alignment mellem kundens forventninger og slutprodukt. Det er også ud fra kravspecifikationerne at der kan udarbejdes budget og tidsplan.

Webnorth har mange års erfaring med research, kortlægning og udarbejdelse af kravspecifikationer, som sikrer kundens digitale projekt en god start.

Custom-made WordPress løsninger

Webnorth udvikler custom-made WordPress løsninger med henblik på at styrke virksomheders brand og digitale positionering. Hver løsning udvikles med særligt fokus på god performance gennem bl.a. sikkerhed, hastighed og SEO.

I stort set alle bureausamarbejder ønskes der stor kreativ frihed fra tredje-parterne, og derfor arbejder Webnorth i CMS’et WordPress, da vi kan efterleve stort set alle designkrav, mens at CMS’et efterfølgende giver en nem og simpel administration af den digitale løsning for kunden, samt Webnorth’s service team.

Ecommerce

Den gode Ecommerce løsning skabes med gennemarbejdet UX og UI, samt et fokus på at skabe en oplevelse. Nogle kalder Ecommerce “en brugeroplevelse ledt direkte til salg”, og i Webnorth er vi helt enige i at det kræver en oplevelse at skabe et køb hos kunden frem for konkurrenten. Oplevelsen skal skabe fundamentet for relationen med kunden, og dermed sikre et personlig approach til kunden. Det er den del, som gør at kunden tænker på andet end kun pris, rabatter og leveringsbetingelser.

Endvidere skal kundens digitale butik først og fremmest fungere på mobilen, da fremtidens tendenser fortsat viser et stigende brug af mobilen som førstevalget, når der skal shoppes online. Her tænkes også på SoMe shopping og abonnementshopping, som er en stor del af online handel.

Hos Webnorth har vi erfaring med forskellige WordPress plugins til at håndtere kundens digitale butik, og vi har erfaring med forretningslogik, lagerstyring og betalingsløsninger. Webnorth udvikler også nye backend-funktionaliteter og custom-made plugins, når der er mangel på standardløsninger.

Apps & Web applikationer

App eller Webapplikation? Der kan være gode grunde til, at en løsning udvikles som en app, da kunden ønsker en tæt på kontakt med slutbrugeren eller fordi at løsningen har brug for mikrofon, kamera eller en anden mobilfunktion. Apps kan have mange forskellige formål, men hvor de er stærkest, er den mulige tætte relation med kunden. Apps giver virksomhederne mulighed for at servicere kunderne 24/7 med kun et klik. Den klare fordel ved gå med en webapplikation er at det som udgangspunkt er billigere og hurtigere at udvikle, da det skal ikke installeres på computer, tablet eller telefon, og det er nemmere at opdatere og vedligeholde. 


Webnorth har erfaring med at bygge og implementere apps og webapps, der styrker og hjælper virksomhederne med den daglige operation og de strategiske mål, hvor der ligesom med rådgivning af digital strategi kigges grundigt ind i forståelsen for virksomhedernes identitet og ønskede formål med det digitale projekt.

Intranet og læringsplatforme

Der er ingen tvivl om værdien i et stærkt intranet, da det kan samle virksomhedens informationer og dokumenter ét sted, og sikre at viden kan deles nemt og hurtigt på tværs af virksomheden. Det betyder at arbejdsrutiner kan effektiviseres, da alle medarbejdere kan tilgå information samme sted. Flere virksomheder har som hovedmål, at medarbejderne benytter intranet mere, og at det bliver en del af de ugentlige rutiner.

Ligeledes kan en gennemarbejdet læringsplatform samle en virksomhed og dens medarbejdere. Her kan virksomheden nemt bygge og automatisere medarbejdernes læringsrejser, og skabe en platform for medarbejderne, hvor nye kompetencer og indsigter tilegnes. Her kan der være tale om alt fra onboarding af nye medarbejdere til ledelsestræning, salgstræning, GDPR træning mm..

Webnorth har stor erfaring med at projektstyre og udvikle intranet og læringsplatforme med fokus på optimeret UX og UI, samt hastighed og sikkerhed.

Integrationer

Webnorth arbejder på stort set alle projekter med integrationer. Disse integrationer sikrer sammenhængende digital infrastruktur. Det styrker samspillet mellem forretningsområder og faciliterer datadeling på tværs. Gennemarbejdet integrationer kan fremtidssikre digitale løsninger, da data kan deles og anvendes på tværs af systemer og forretningsområder, mens de integrerede systemer kan overføre real-time data. Dette kunne f.eks. være gennem en API.

API’er kan spare en masse tid og ressourcer, når de bliver integreret af udviklere med de rette kompetencer. Webnorth’s kompetencer og mange års erfaring gør at Webnorth ofte hjælper andre digitale bureauer og udviklingshuse med integrationer, når det kræver ekstra teknisk kendskab og kompetencer.

Drift og optimering gennem service- og hostingaftale

Webnorth er specialiseret i drift og optimering af digitale løsninger gennem vores service- og hostingaftale, som varetages af vores erfarne service team bestående af danske Customer Care Managers, samt egne udviklere.

Service teamet sikrer en nem og transparent administration af de digitale løsninger for kunden gennem et service board, faste processer, tjeklister og automatisk overvågning.

Service- og hostingaftalerne kan skræddersyes ud fra hver kundes behov og krav, men fælles for alle er, at man har én Customer Care Manager tilknyttet løsningen. Serviceniveauet kombineret med one-point-of-contact skaber et tæt bånd til kunden og gør, at Webnorth får et stærkt kendskab til kundens løsning og fremtidige optimeringsmuligheder.