Webnorth: Nyt navn, men samme mantra
og høje standard

I april 2022 skiftede STANDOUT WEB navn til Webnorth, og man kan spørge sig selv: Hvorfor nyt navn?

De sidste fem år har Webnorth gennemgået en transformation fra at være en virksomhed med primær fokus på udvikling af custom-made hjemmesider til også at udvikle større digitale løsninger og integrationer.

Denne transformation gør at Webnorth de seneste år har specialiseret sig inden for custom-made hjemmesider, web og app løsninger og større IT-systemer, samt drift og optimering af digitale løsninger gennem vores service- og hostingaftale. Transformationen har krævet en ny start og forståelse af virksomheden, som siden 2010 har leveret stærke digitale løsninger til en loyal kundegruppe, som Webnorth er utrolig stolte af at samarbejde med.

Webnorth fortsætter med afdelingerne i Danmark og Letland, og på trods af distancen er der et stærkt community, som er en vigtig del af det daglige arbejde. Passion og stolthed er to fællesnævnere for alle medarbejdere i Webnorth, som er med til at forankre vores mantra i hverdagen og styrke sammenholdet på tværs afdelingerne.

Webnorth arbejder dagligt med tre simple og agile steps

1. Kortlægning

Gennem en kortlægning af den nuværende digitale position sikrer Webnorth indsigter og en forståelse for, hvilken retning der kan sikre den bedst mulige løsning for kunden ud fra scope og budget, ønsket positionering og fremtidige tekniske udviklingsmuligheder.

Kortlægningen fremvises gennem workshops, business cases og klikbare prototyper, hvor kunden sikres et fælles udgangspunkt i deres organisation, mens at en udfordring eller en drøm bliver visualiseret gennem tæt samarbejde med Webnorth og dets højt specialiseret medarbejdere.

Tidshorisonten på kortlægningen afhænger af projektets kompleksitet og formål.

2. Udvikling & Test

Når kortlægningen er afsluttet påbegynder Webnorth udviklingen, som ledes med fokus på at holde kunden og dets organisation i hånden undervejs, således at der udvikles et tæt og stærkt samarbejde. Dette sikres gennem faste statusmøder, samt løbende korte og agile digitale møder.

Webnorth gennemgår over 100 punkter på interne tjeklister, som sikrer en dybdegående proces, hvor kundens digitale løsning gennemgås grundigt.

Herefter påbegyndes handover processen, hvor Webnorth gennemgår backend med kunden. Denne proces dokumenteres med videotutorials, som deles med kunden.

3. Drift & Optimering

En service- og databehandleraftaler er en vigtig del af den samlede løsning, da Webnorth vedligeholder og videreudvikler på kundernes digitale løsninger og brugerflader.

Aftalen indeholder alt fra hosting, databehandling, telefon og mail support, samt konstant overvågning af løsningen.

Det er en nødvendighed at Webnorth konstant arbejder på optimering af kundernes digitale løsninger.

På den måde sikres en teknisk solid drift, som er fremtidssikret ang. videre udviklingsmuligheder, yderligere support og sikkerhed.

Webnorth har et stærkt team af højt specialiseret udviklere

Webnorth har mange års erfaring med kortlægning og udvikling af digitale løsninger såsom custom-made hjemmesider, integrationer, web og app løsninger, samt større IT-systemer.

Research & Kortlægning
Sketch
Figma
Invision
Adobe XD
Zeplin
Moqups
Swagger
Postman
Miro
Trello
Jira
Slack
Event Storming
UML
BPMN
RAD
IDEF
Frontend udvikling
HTML5
CSS3
ES6
JavaScript
TypeScript
jQuery
AJAX
Vuetify
Vue.js
React
Angular
D3
Redux
Gatsby.js
Material UI
Bootstrap
GraphQL
Webpack
Backend udvikling
PHP
Laravel
C#
.NET Core
NodeJS
Express.js
MySQL
Elasticsearch
Mongo DB
MS SQL
Postgre SQL
RabbitMQ
Redis
Ruby on Rails
Python & Django
GraphQL
Go
Elixir
Mobil applikationer
Ionic
Flutter
React Native
iOS
Android
Android TV
Swift
Objective-C
RxSwift
Anchorage
SwiftUI
Java
Kotlin
Couroutines
Firebase
Infrastruktur & DevOps
Docker
Linux
Kubernetes
Terraform
AWS
Azure
Google Cloud Platform
Digital Ocean
Ec2
RDS
Lambda
Amazon API Gateway
Aurora
S3
BitBucket
Laravel Forge
Laravel Vapor
Load balancer
Jenkins
CircleCI
GitHub
Softwarearkitektur
SaaS
Multi Tenant Solution
DDD
Microservices Development Pattern
High availability solution designs
Vertical scaling solution designs
E-handel
Shopify
WooCommerce
Stripe
Spree
Braintree
Bambora
PayPal
WebShipper
Magento
IoT
Home Assistant
HomeKit
MQTT
Zigbee
LoRa
CMS / Frameworks
WordPress
Laravel
Symphony
.net
.net Core
NodeJS
Zend
Joomla
Typo3
Drupal
NEOS
Tredjeparts-integrationer
Mandrill
MailChimp
Mailgun
Hotjar
Sentry
SMS gateways
Google Maps API
Google Tag Manager
Google Analytics Integration
Uptime Robot
Facebook Login
Kunstig Intelligens (AI)
Tawk
ZenDesk
Microsoft Text-to-Speech
Microsoft Speech-to-Text
Microsoft Bot Framework
IBM Watson
Microsoft LUIS
Amazon Lex
Test & Kvalitetssikring
Bitbucket Pipeline
Automated tests
Unit testing
Jest
RSpec
Cypress.js
Cucumber
Selenium
Puppeteer
Hosting & Cloud
DigitalOcean
Amazon Web Services
Webhosting & traditional DevOps
Datacenter buildup and sysadmin
Microsoft Azure
Google Cloud Platform