bureausamarbejde

Bureau- samarbejde med Webnorth

Webnorth har stor erfaring med bureausamarbejde, som kræver en forståelse for de kreative og foregående processer, samt slutleverancer på simple og krævende digitale projekter.

1. Scoping

Når et projekt skal scopes, kræver det en research og kortlægningsproces. Kundens behov og krav skal identificeres for at kunne kortlægge kravspecifikationerne, og dermed udarbejde budget og tidsplan. Det er kravspecifikationerne, som er med til at sikre en stærk proces og alignment mellem kundens forventninger og slutprodukt.

Webnorth har erfaring med at scope digitale projekter gennem kortlægningsprocesser og workshops, i samarbejde med samarbejdsbureauer og kunder.

2. Kreative proces

Når kravspecifikationerne er kortlagt og projektet er accepteret, kan den kreative proces starte. Det er her, at projektet begynder at tage form. Den kreative proces starter ofte med opbygning af wireframes, som giver kunden et overblik over den digitale løsnings “skelet”, og hver sides funktioner og sammenhænge. Webnorth har erfaring med at gennemgå wireframes og holde dem op mod kravspecifikationerne, således at samarbejdsbureauet kun præsenterer wireframes, som er 100% mulige at udvikle senere hen i projektet.

Efter wireframes er godkendt, kan designprocessen begynde. Her begynder “skelettet” at få form og farve, mens bl.a. transitions og animationer vises. Webnorth har erfaring med stærk UI og UX og kan bidrage med denne del, mens hovedopgaven igen er at gennemgå design og holde det op mod kravspecifikationerne, med fokus på interaktioner, animationer, transitions og responsivt design.

3. Overlevering af design

Selvom Webnorth oftest er en del af de foregående processer, er det en nødvendighed med en overlevering af design. På dette møde deltager samarbejdsbureauets digitale designere sammen med Webnorth’s team, som normalt vil bestå af digital projektleder, tech lead og de udviklere, som skal deltage på projektet.

Her gennemgås designet slavisk med ekstra fokus på detaljerne i interaktioner, animationer, transitions og det responsive design.

4. Udvikling

Inden at udviklingen begynder hos Webnorth, afholdes et internt start-up møde, hvor projektet opsættes og gennemgås i Miro. Miro er Webnorth’s interne redskab til at skabe overblik og struktur på projekternes forskellige faser, og eventuelle udfordringer. På dette møde opsættes også interne deadlines og leverancer, som deles med samarbejdsbureaut og kunden, hvis dette ønskes.

Når udviklingen sættes i gang, arbejder Webnorth med 14 dages sprint, hvilket gør at vi kan skabe en agil proces og gennem del-leverancer få testet projektet løbende. Dette giver mulighed for stor fleksibilitet for både samarbejdsbureauet og kunden.

Webnorth udvikler normalt først frontend delen, så design kan testes af samarbejdsbureauet, mens at kunden føler at projektet tager form. Herefter bliver backenden bygget på. Webnorth vil løbende introducere service teamet, som hjælper kunden eller samarbejdsbureauet med introduktion til backend, og de forskellige valg, som der ligger i backenden.

5. Test & korrektioner

Webnorth har faste interne processer og tjeklister, når udviklingen skal testes. Det er som udgangspunkt Webnorth’s digitale projektleder og tech lead, som gennemgår udviklingen og kortlægger eventuelle rettelser.

Herefter sendes udviklingen til test hos samarbejdsbureauet, og når eventuelle rettelser her er kortlagt og tilrettet, sendes den til final gennemgang hos kunden.

6. Publicering

Når udviklingen, er godkendt af samarbejdsbureauet og kunden, begynder publiceringen. Det er her at Webnorth’s service team overtager projektet og går live med udviklingen. Service teamets Customer Care Manager klargører video tutorials til brugen af backenden og en eventuel service- og hostingaftale starter. 

Har I brug for en stærk
samarbejdspartner til jeres
næste projekt?

 

kontakt Webnorth i dag.

Webnorth er specialiseret
i bureausamarbejde og
arbejder i dag med nogle
af Danmarks førende
bureauer inden for digitalt
design og kommunikation.

Webnorth har de seneste år specialiseret sig i bureausamarbejde, og hvordan gør man så det?

Det gør man ved at anerkende at der kan skabes unikke idéer og løsninger, når der samles forskellige eksperter og kompetencer fra forskellige bureauer. Endvidere har Webnorth brugt mange interne ressourcer på at kortlægge løbende learnings, og dermed optimere og præcisere vores processer for bureausamarbejde.

Webnorth har samtidig en stor fordel ved at have agile processer for udvikling, som gør at vi er fleksible i udviklingsprocessen. Udover dette så har Webnorth’s service team en stor rolle i bureausamarbejdet, da service teamets Customer Care Managers, tech lead og udviklere holder sig tæt på samarbejdsbureauets kunde og opretholder et højt serviceniveau, som til sidst gavner samarbejdsbureauet.